Privacybeleid

PRIVACYBELEID

CodeButler’s Privacybeleid omschrijft de wijze waarop CodeButler omgaat met het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van persoonsgegevens.

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn daarom geen persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.CodeButler.nl (“Website”). CodeButler is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

REIKWIJDTE EN TOESTEMMING

Door gebruik te maken van Website, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door CodeButler van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacybeleid. Onze grondslag om de gegevens te bewaren is dan ook de door u gegeven toestemming.

CodeButler kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij publiceren op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn zodra deze op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 13 maart 2023.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij automatisch een aantal gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u werkt. Op dit moment is dit alleen het IP-adres.

Gegevens die u aan ons verstrekt
CodeButler verzamelt alleen persoonlijke informatie van u op vrijwillige basis. We vragen u in het geval u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief of contact met ons zoekt naar uw naam en achternaam, de organisatie waar u voor werkt, uw emailadres en telefoonnummer.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Uw persoonlijke informatie kan intern gebruikt worden door CodeButler om:
• U te voorzien van product informatie op uw verzoek.
• Onze diensten en content op u af te stemmen, te meten en te verbeteren.
• Uw vragen te beantwoorden over onze producten en diensten of het gebruik van onze website.
• U klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon.
• Mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
• Contact met u op te nemen, via email, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid.
• Het is tevens mogelijk dat we deze informatie met uw toestemming gebruiken om informatie te sturen, waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief kun u informatie ontvangen over CodeButler en haar producten en diensten. U kunt bij elke nieuwsbrief ervoor kiezen om deze informatie niet meer te ontvangen.

VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN

CodeButler zal geen persoonlijke informatie geven, verkopen, verlenen of op welke andere manier dan openbaar maken naar welke derde partij dan ook, behalve in de gevallen dat:
• u ons geautoriseerd heeft om dit te doen, of
• we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of
• het noodzakelijk is om de rechten of eigendom van deze website te beschermen.
Mocht dit zich voordoen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om de inhoud van de website te verbeteren gebruikt CodeButler Google Analytics. Daarmee worden gegevens van niet-persoonlijke aard verzameld. De informatie van deze cookies wordt niet verkocht en wordt gebruikt om uw klantervaring op onze website te verbeteren.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
• Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
• Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
• U hebt het recht op duidelijke informatie, zodat u weet waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
Als u ons toestemming heeft gegeven dan kunt u die toestemming intrekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Wanneer u deze of een van de andere rechten wilt uitvoeren dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen.

Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we een ondertekende versie van uw verzoek nodig, waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres vermeld is. We zullen voordat we uw verzoek verwerken uw identiteit controleren.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie pagina of het verzoek per e-mail versturen naar privacy@CodeButler.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar: CodeButler t.a.v. Servicedesk, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht.

Heeft u een vraag voor onze Functionaris Gegevensbeheerder? Denkt u dat er misbruik is gemaakt van uw account? Dan kunt u via fg@CodeButler.nl hiervan melding maken.

Het staat u uiteraard vrij om een eventuele klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BESCHERMING EN OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over CodeButler en onze Website of denkt u dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.